Het bankje voor mijn huis

Het bankje voor mijn huis

Het bankje voor mijn huis is weggehaald. Ik zat er graag, je had er lang zon. Het bankje stond bij een afvalpunt voor vuilnis, glas en papier. Buurtgenoten die hun troep weggooiden stelden dat het lekker weer was en dat het handig was, zo’n afvalpunt. Ik beaamde wat ze zeiden en las verder in mijn boek. Het bankje was de enige plek in de buurt waar ik wel eens iemand anders sprak dan mijn hospita.

Soms was het bankje bezet. Dan liep ik honderd meter verder. Daar stond nog een bankje, ook bij een afvalpunt. Ook dat bankje is weggehaald.

Op Twitter vroeg ik de gemeente Amsterdam waar de bankjes gebleven waren. Twaalf dagen later kreeg ik antwoord: ‘Uit het oogpunt van veiligheid is besloten om deze banken weg te halen. Eén bank wordt echter teruggeplaatst.’

Ik heb vaak op die bankjes gezeten en ze leken me uitermate veilig. Op mijn verzoek lichtte de gemeente het besluit toe: ‘De banken zijn verwijderd om te voorkomen dat jongeren er samenscholen.’

Er zaten inderdaad regelmatig scholieren van het nabijgelegen ROC op de bankjes. Ze luisterden via hun telefoons naar rapmuziek en ze ruimden niet altijd netjes hun energiedrankblikjes op maar meestal wel. Ik ben natuurlijk geen veiligheidsexpert. Misschien is mij met het verwijderen van de bankjes veel onheil bespaard. Toch had ik niet het idee dat er veel dreiging van die jongeren uitging.

Wanneer mijn hospita en ik niet over het weer spreken, gaat het over haar computer. Dan begrijpt ze iets niet en vraagt ze of ik ernaar wil kijken, wat ik doorgaans wel wil. Laatst had ze een probleem met haar computer terwijl ik niet thuis was. Ze heeft toen aan de jongeren op het bankje gevraagd of iemand er verstand van had. Een scholiere heeft haar probleem toen verholpen. Ik zou dat geen overlast noemen.

Waarom wordt één bank teruggeplaatst? Gaan jongeren daar niet samenscholen? Of wordt het samenscholen pas onveilig bij meerdere bankjes in een straat? Hoe zou het besluit tot verwijderen tot stand zijn gekomen? Hebben zich incidenten voorgedaan? Worden alle bankjes in de buurt van scholen preventief verwijderd? Of hebben buurtbewoners preventief geklaagd, bang gemaakt door wat ze op de televisie zien?

Kort geleden ging een filmpje over het internet waarin een op het oog keurige vrouw een meisje lastigviel, omdat ze een hoofddoekje droeg. Die vrouw leek compleet in de war door ‘al die aanslagen en IS’, om haar eigen woorden te gebruiken. Op het moment dat ze werd aangevallen, zat het meisje met het hoofddoekje op een bankje.